Regionalne Centrum Informatyki Warszawa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi i wnioski

KOMENDANT
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI
WARSZAWA

W sprawie skarg, wniosków i petycji

przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.30

w pom. nr 125 w bud. 30 ul. Żwirki i Wigury 9/13 Warszawa

Zapisy przyjmuje Samodzielny Referent RCI WARSZAWA (bud. 30 pom. 125),

telefonicznie pod numerem tel. 261 847 000, fax 261 847 310

lub za pośrednictwem poczty elektornicznej e-mail: rciwarszawa@ron.mil.pl

Jeźeli poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zainteresowani przyjmowani są w najbliższym dniu roboczym.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa
Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
tel. 261848000
rciwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP