Regionalne Centrum Informatyki Warszawa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa utworzone zostało zgodnie z Decyzją Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki.

Powstało na bazie:

przeformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
oraz rozformowanych 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
oraz Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie.

W dniu 26 marca 2019 r. ukazała się w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej Decyzja Nr 44/MON z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa.

Na mocy Decyzji Nr 44/MON z dnia 21 marca 2019 r. Regionalne Centrum Informatyki Warszawa:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) Centralnego Węzła łączności Ministerstwa Obrony Narodowej (1999 - 2011),
b) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych (2012 - 2017),
c) 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (2010 - 2017)
d) Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie (2012-2017).

2) otrzymuje imię płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego
3) ustanawia się doroczne Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa w dniu 5 czerwca.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa
Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
tel. 261848000
rciwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP